Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
dimarcheioartasok F432644010

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών

Ο Δήμαρχος Αρταίων, διακηρύσσει Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αρταίων έτους 2016», με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τα καύσιμα, και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
μελέτης για τα ελαιολιπαντικά συνολικού προϋπολογισμού 48.687,90€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (23%).
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 28-01-2016 και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής . Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι δαπάνες δημοσιεύσεων (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για αντίγραφα της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, τηλ. 2681362243). Η διακήρυξη θα είναι αναρτημένη επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr)
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Previous Πρόσκληση επαγγελματιών- οφειλετών του ΟΑΕΕ για συλλογική προσφυγή
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας