Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
kaysima1 F 856400750

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Αρταίων, για το υπόλοιπο του έτους 2015

Ο Δήμαρχος Αρταίων,  διακηρύσσει  Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Αρταίων, για το υπόλοιπο του έτους 2015», με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τα καύσιμα, συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00€   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (23%).

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 26-10-2015 και ώρα 12.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής .  Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Οι δαπάνες δημοσιεύσεων (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για αντίγραφα της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο προμηθειών  του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, τηλ. 2681362243 & 2681362240).  Η διακήρυξη θα είναι αναρτημένη επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr)

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Previous Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών οχημάτων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας