Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
dimos artas F 1967960698

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προµήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισµού

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣΑΡΤΑΙΩΝ
 
∆ιακηρύσσει συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισµού∆.Ε. Αρταίων (Οµάδα 1η– λαµπτήρες) για τις ανάγκες του ∆ήµου, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµήγια το σύνολο των ειδών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 32.676,48 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισµός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµουΑρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την Τρίτη 06-12-2016 και ώρα 11:00 π.µ.έως 11:30 π.µ., κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορώνκαι αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισηςενώπιον αρµόδιας Επιτροπής.
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού
Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και πληροφορίες γιαυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Αρταίων, (αρµόδιοςυπάλληλος: ΠετσιµέρηςΆγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου www.arta.gr.
 
 
Ο∆ΗΜΑΡΧΟΣΑΡΤΑΙΩΝ
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣΚ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Previous Δήμος Αρταίων: 3η Γιορτή Πορτοκαλιού-Μανταρινιού-Ακτινιδίου-Ελιάς 26-27 Νοεμβρίου 2016
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας