Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την  προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων ετών 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 181.151,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Τα είδη του διαγωνισμού εντάσσονται στους κωδικούς cpv: 33157100-6, 3363160-8, 19640000-4, 39224350-6, 33760000-5, 39830000-9 και 24455000-8.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμοί διαγωνισμών 170985 / για την ομάδα Α – υλικά καθαριότητας, 170987 / για την ομάδα Β σάκοι απορριμμάτων και 170988 / για την ομάδα Γ υλικά καθαριότητας για covid 19) μέχρι την 16-09-2022 ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την  προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας