Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για την  προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας.

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει μειοδοτικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους έτους 2022 του Δήμου Αρταίων, (cpv 35113400-3) με  κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 103.396,68 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (6% και 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός διαγωνισμού 170206) μέχρι την 15-09-2022 ημέρα Πέμπτη ώρα 15:00 μ.μ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous Γ.Ν. Άρτας : Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας