Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Dimos Artaion

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: Διαγωνισμοί.

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει:

  • Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (Φιλόδημος ΙΙ)» (cpv34921100-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 223.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (η δαπάνη θα καλυφθεί από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, ΣΑΕ-055 2017ΣΕ05500010). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 28-01-2022 ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00 μ.μ

 

  • Μειοδοτικό διαγωνισμό γιατην περισυλλογή, περίθαλψη και σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 74.398,76 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι υπηρεσίες του διαγωνισμού εντάσσονται στους κωδικούς cpv: 77400000-4 και 85200000-1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός διαγωνισμού 143664) μέχρι την 14-01-2022 ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00 μ.μ

Επισυνάπτονται οι διαγωνισμοί.

Previous Γ.Ν. Άρτας:Διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας