Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 1

Γ.Ν. Άρτας:Διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για την περίληψη διακήρυξης διενέργειας Ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ» CPV: 55521200-0 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 142.386,32€ συμπερ. ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, Δ.Σ. 98/ 2021, Α/Α ΣΥΣΤ. 151262.
Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous ΦΕΚ 6290/29-12-2021:Τα νέα μέτρα από σήμερα στις 6:00 έως και τις 16 Ιανουαρίου 30/12/2021
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας