Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
4 ANTLIES VENZINIS F520735111

Διεύθυνση Αστυνομία Άρτας: Διαγωνισμός προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας έχοντας υπόψη την υπ’αριθμ. το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου», και την υπ’αριθμ. . 8055/1/15/46546 από 01.09.2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 98ΟΛ465ΦΘΕ-Χ02 της Δ/νσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας πρόκειται να προμηθευτεί βενζίνη αμόλυβδη προς κάλυψη τρέχουσων αναγκών της Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας, μέσα στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (24.000,00 €), με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή λίτρου, από το ελεύθερο εμπόριο.

 Παρακαλούμε για την κατάθεση των προσφορών σας, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 στο γραφείο την Διαχείρισης Υλικού – Χρηματικού της Διευθύνσεως μας.

Η προσφορά δεν θα αναφέρει τιμή ανά λίτρο αλλά ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης, των πρατηρίων που ευρίσκονται στην περιοχή μας (Άρτα) και η οποία θα μας γνωστοποιηθεί από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού.

 Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει 100% από την Διαχείριση χρηματικού της Υπηρεσίας μας.

 Με την κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει να προσκομισθεί απαραίτητα φορολογική ενημερότητα η οποία να αναγράφει για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής κυβέρνησης και ασφαλιστική ενημερότητα.

Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνσης μας στο γραφείο την Διαχείρισης Υλικού – Χρηματικού, τηλ. 28610.80131, 26810.80133.-

Previous ΕΣΑ: Ανοιχτά και το απόγευμα τα καταστήματα της Άρτας τη Δευτέρα 28 & την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας