Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
katharismos F 1847369658

Διεύθυνση Αστυνομία Αχαΐας: Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης Αστυνομικών Υπηρεσιών της ΓΕ.Π.Α.Δ.Δ.E.- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Προκηρύσσουμε τακτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας (ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης των Αστυνομικών Υπηρεσιών των ΓΕ.Π.Α.Δ.Δ.Ε. – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ και υφισταμένων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης (της περίληψης της διακήρυξης) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον Ελληνικό τύπο. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση

Σχετικά Αρχεία:

Previous Ανατροπές – σοκ για το συνταξιοδοτικό 600.000 δημοσίων υπαλλήλων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας