Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
aade F1649745568

Διευκρινίσεις για την διακίνηση των εμπορευμάτων από την Ελλάδα προς το Ηνωμένο Βασίλειο, σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία

Διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας προς το Ηνωμένο Βασίλειο και αντίστροφα, στην περίπτωση μιας αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαική Ενωση χωρίς συμφωνία, έδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μιλώντας σε ημερίδα του υπουργείου Εξωτερικών. Η ημερίδα είχε θέμα: “ No Deal Brexit”, και πραγματοποιήθηκε στις 06.03.2019, με τη συμμετοχή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. στην ομιλία του επεσήμανε ότι:

«Η ανησυχία όλων για το ενδεχόμενο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία, είναι έκδηλη. Παράλληλα, είναι δεδομένη και η αποφασιστικότητα όλων μας να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εκμηδενίσουμε, ει δυνατόν, τις αρνητικές συνέπειες που πιθανόν να προκύψουν στην εθνική μας οικονομία στην περίπτωση υλοποίησης αυτού του σεναρίου. Όπως όλοι κατανοούμε, εξήγησε ο Γ. Πιτσιλής, το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται «τρίτη χώρα» για τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27, και δεν θα υφίσταται πλέον η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών μελών της ΕΕ των 27.

“ Η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας και τα άλλα κράτη-μέλη προς το Ηνωμένο Βασίλειο και αντίστροφα, θα αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες”.

Επιγραμματικά, όπως διευκρίνισε, για την πραγματοποίηση συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο:

1. Απαιτείται οι εγκατεστημένοι στη χώρα μας και στα άλλα κράτη μέλη συναλλασσόμενοι με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποκτήσουν αριθμό EORI, που χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

2. Για εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο:

* Θα υποβάλλονται διασαφήσεις εισαγωγής, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ICISnet.

* Θα υπόκεινται σε επιτήρηση και τελωνειακούς ελέγχους.

* Θα υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους.

* Θα επιβάλλονται οι σχετικοί εισαγωγικοί δασμοί.

* Θα προσκομίζονται άδειες, εφόσον τα εμπορεύματα υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς για λόγους δημόσιας τάξης/ασφάλειας, προστασίας της υγείας, όπως είναι π.χ. ορισμένα χημικά προϊόντα.

3. Τα προαναφερθέντα ισχύουν και για ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλονται στη χώρα μας από το Ηνωμένο Βασίλειο, είτε μέσω ΕΛ.ΤΑ. είτε μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς.

4. Επίσης, όλα τα ανωτέρω, αναφορικά με τους ελέγχους, τις διατυπώσεις, τα τελωνειακά παραστατικά, θα εφαρμόζονται και για τα εμπορεύματα που θα εξάγονται από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο, με εξαίρεση βέβαια την επιβολή δασμών, που ούτως ή άλλως δεν επιβάλλονται στην εξαγωγή.

5. Τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, δεν θα διακινούνται πλέον από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο υπό καθεστώς αναστολής, αλλά θα υπόκεινται σε διατυπώσεις εισαγωγής και εξαγωγής, αντίστοιχα.

6. Πλέον, θα πραγματοποιούνται δηλώσεις και έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων (αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ) και έλεγχοι αποσκευών στους επιβάτες προέλευσης Ηνωμένου Βασιλείου. Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων θα πραγματοποιούνται και στους ταξιδιώτες προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

7. Η διακίνηση των εμπορευμάτων και υπηρεσιών από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την χώρα μας και αντίστροφα, θα υπόκειται στους κανόνες επιβολής ΦΠΑ που ισχύουν για τις τρίτες χώρες και δεν θα εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για τις ενδοενωσιακές συναλλαγές.

Όμως, όπως είπε ο Γ. Πιτσιλής, υπάρχουν λύσεις, που βασίζονται στην τελωνειακή νομοθεσία για το διαμετακομιστικό εμπόριο, και που επιτρέπουν για τις συναλλαγές που αφορούν προϊόντα που θα προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, να μην επιβαρύνονται με ΦΠΑ (ανασταλτικά καθεστώτα, καθεστώτα απαλλαγής ΦΠΑ κ.λ.π).

Οι βασικές αρνητικές συνέπειες του “ no deal Brexit σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

α) στην αιφνίδια αλλαγή των κανόνων που θα διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου,

β) στο ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των εμπορευματικών συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit θα καταστεί πιο πολύπλοκη και θα έχει μεγαλύτερο κόστος.

“ Στο περιβάλλον αυτό, η Α.Α.Δ.Ε. αντιμετωπίζει τις κατωτέρω προκλήσεις:

Να συμβάλει στην εξοικείωση, το ταχύτερο δυνατό, ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που έχουν εμπορικές συναλλαγές με εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τους κανόνες της ΕΕ που θα ισχύουν μετά το Brexit.

Να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της από τον αυξημένο όγκο συναλλαγών και επιβατικής κίνησης, για τις οποίες θα απαιτούνται πλέον τελωνειακές διατυπώσεις και έλεγχο” εξήγησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ και πρόσθεσε τα εξής:

“ Για το 2018, οι επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε 4.200.000 περίπου έναντι 13.500.000 περίπου επιβατών τρίτων χωρών. Αναμένεται αύξηση κατά 5.850 των εισερχόμενων ταχ. δεμάτων ημερησίως, όταν σήμερα τελωνίζονται περίπου 1.200 ημερησίως”.

Η Α.Α.Δ.Ε., για να ανταποκριθεί στις παραπάνω προκλήσεις, προετοιμάζεται εντατικά, έχοντας ήδη αναπτύξει προληπτικά σχέδιο δράσης γύρω από δύο άξονες:

Ο πρώτος αφορά στην ενημέρωση, με τη δημιουργία ειδικής σελίδας στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε., η οποία θα τεθεί σε λειτουργία από τις 18.03.2019, και θα περιλαμβάνει ειδικές θεματικές που αφορούν επιχειρήσεις και πολίτες, έκδοση οδηγιών κ.λ.π.

Ο δεύτερος αφορά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. να ανταπεξέλθουν στην αύξηση του όγκου των συναλλαγών και της επιβατικής κίνησης. Η ΑΑΔΕ έχει αναπτύξει σχέδιο για την ενίσχυση των υπηρεσιών αιχμής με το αναγκαίο προσωπικό – θέμα για το οποίο βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργασία με την πολιτική ηγεσία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Previous Αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής ορισμένων επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας