Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Διαβούλευση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για τα λευκοσιδηρά δοχεία δειγματοληψίας υγρών καυσίμων

Σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων των Περιφερειών της χώρας για παροχή συνδρομής στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τα λευκοσιδηρά δοχεία δειγματοληψίας υγρών καυσίμων, τα οποία προμηθεύονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες τους για τη διενέργεια του ελέγχου των υγρών καυσίμων, η Διεύθυνσή μας εκπόνησε ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές για το είδος αυτό και τις έθεσε σε δημόσια διαβούλευση.

Σας γνωρίζουμε, λοιπόν, ότι οι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές για τα λευκοσιδηρά δοχεία δειγματοληψίας υγρών καυσίμων βρίσκονται αναρτημένες προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.promitheus.gov.gr στο πεδίο “Διαβουλεύσεις”. Η διαδικασία αυτή γίνεται στα πλαίσια του τεχνικού διαλόγου, που προηγείται της δημοσίευσης ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών και της τελικής ενσωμάτωσης αυτών σε διακηρύξεις σχετικών διαγωνισμών.

Οι τεχνικές προδιαγραφές παραμένουν ανοιχτές για σχόλια και προτάσεις για είκοσι εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής τους, δηλαδή μέχρι 25-9-2015. Μπορείτε να αποστείλετε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό διάλογο, ώστε να συμβάλετε ουσιαστικά στη βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών, στη μείωση του χρόνου των διαγωνιστικών διαδικασιών και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Επίσης στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας έρευνας αγοράς, εάν η εταιρία σας μπορεί να κατασκευάσει τέτοιου είδους μεταλλικά δοχεία, παρακαλούμε όπως μας δώσετε μία ενδεικτική τιμή του προϊόντος αυτού για ποσότητα της τάξεως των 15.000 δοχείων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ

Πληροφορίες: Α. Ζαχαροπούλου, Α. Κατσίμπρα
Τηλέφωνο: 2131514293

Previous Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας: Ματαίωση Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαρισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Γ.Ε.Π.Α.Δ.Δ.Ε., της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας και των υφισταμένων υπηρεσιών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας