Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
katalogos F8885

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο της πράξη “URBAN: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού στοιχείου.

Διακήρυξη με αριθμό 20(ΕΛΚΕ)/2013

Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορέςκαι με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά συνολικού ποσού είκοσι τριών χιλιάδων εφτακοσίων ευρώ #23.700,00 €# (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με συγχρηματοδότηση απότο Ευρωπαϊκό ΤαμείοΠεριφερειακήςΑνάπτυξης(ΕΤΠΑ) και απόΕθνικούςΠόρους, του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος«Θεσσαλίας– ΣτερεάςΕλλάδας– Ηπείρου 2007-2013», στο πλαίσιο τηςπράξης«URBAN: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου» του ΕθνικούΣτρατηγικούΠλαισίου Στήριξης(ΕΣΠΑ) για την προμήθεια και εγκατάσταση των ειδών και ποσοτήτων που αναφέρονται στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ και Ε, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη τηςΔιακήρυξηςαυτής.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Ισοδύναμα μέτρα» από την ΕΣΕΕ αντί της επιβολής εισφοράς στις επιχειρήσεις
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας