Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Διαγωνισμός Υλικών Συντήρησης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Αρταίων

Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων & προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς αντικατάσταση υπαρχόντων στις Τοπικές Κοινότητες (β’ φάση) για τις ανάγκες του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 90.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

             Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημαρχείου, στον 2ο όροφο στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου την Δευτέρα 30-03-2015 και ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιοι υπάλληλοι: Πετσιμέρης Άγγελος, Χ. Σφήκα   τηλ.2681362243-240 ), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Previous «Σχετικά με την κυκλοφορία στη γέφυρα Κοράκου»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας