Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Διαγωνισμός ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ για την προμήθεια Υλικών και Αναλώσιμων για πειράματα πεδίου

Στο πλαίσιο του έργου «IRMA – Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Ιταλία 2007-2013», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (MIS code 902056 Subsidy / Contract No: I3.11.06, Κωδικός ΕΛΚΕ 876), η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΕΔΙΟΥ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (9.740,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και διαρθρώνεται σε 4 τμήματα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Σχετικά Αρχεία:

Previous Νέοι κανόνες διαφάνειας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας