Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
syntirisilogismikou F1014452676

Διαγωνισμός συντήρησης-υποστήριξης-αναβάθμισης υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού και παρακολούθησης των οχημάτων με εγκαταστημένο GPS μέσω διαδικτυακής εφαρμογής του Δήμου Αρταίων

Ο Δήμαρχος Αρταίων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη τεχνοοικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ‘‘Συντήρηση- Υποστήριξη- Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού και παρακολούθησης των οχημάτων με εγκατεστημένο GPS μέσω διαδικτυακής εφαρμογής», σύμφωνα με το Π Δ . 28/1980, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 41.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 28-05-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 11:00 μ .μ. , ώρα λήξης 11:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αρταίων , Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, Άρτα, στον τρίτο όροφο.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην αρμόδια επιτροπή την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού στην έδρα της αναθέτουσας αρχής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπή ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί και όσον αφορά τις εργασίες της ομάδας Α της τεχνικής έκθεσης να διαθέτουν πιστοποιητικό αντιπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρίας (Alfaware) και  αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στη μηχανογραφική υποστήριξη δήμων.

Β) Ενώσεις/Κοινοπραξίες των ανωτέρω υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν της όρους που καθορίζονται στην διακήρυξη, όπου πρέπει ένα τουλάχιστον μέλος να καλύπτει μόνο του, στο σύνολο τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η διάρκεια σύμβασης είναι μέχρι τις 31-12-2015. Η γλώσσα υποβολής φακέλων και συνεννόησης είναι η ελληνική. Τα υπόλοιπα στοιχεία εφόσον δεν είναι συντεταγμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής στον ελληνικό τύπο βαραίνουν τον ανάδοχο

Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου Αρταίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνα: 2681362150 & 2681362243) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου ( www .arta.gr).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Previous Η αγορά των νωπών οπωροκηπευτικών «καλλιεργεί» τάσεις ανάπτυξης
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας