Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Διαγωνισμός Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμος Αρταίων

Ο Δήμαρχος Αρταίων,  διακηρύσσει επαναληπτικό διεθνή Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2015 για Δήμο Αρταίων και των Νομικών του Προσώπων»(μόνο καύσιμα – πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη)  για τις ανάγκες του Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τα καύσιμα, συνολικού προϋπολογισμού 214.430,90 € πλέον Φ.Π.Α (23%).

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 04/05/2015 και ώρα 11.30 π.μ. ως 12.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής .  Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Οι δαπάνες δημοσιεύσεων (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η διακήρυξη απεστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις 24/03/2015

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, και το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 και η αξία της διαμορφώνεται ανάλογα με την προσφορά που καταθέτει ο κάθε ενδιαφερόμενος,  κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για αντίγραφα της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο προμηθειών  του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, τηλ. 2681362243 & 2681362240).  Η διακήρυξη θα είναι αναρτημένη επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Previous Νάντια Βαλαβάνη: Εξετάζεται η αύξηση του ΦΠΑ σε «δημοφιλή» νησιά -Απέκλεισε το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των καυσίμων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας