Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Διαγωνισμός Καυσίμων Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

              

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 19 Φεβρουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ   Αριθ. Πρωτ.: 1.459
__________________________    
Ταχ. Δ/νση: Άνω Καλεντίνη Άρτας    
Τ.Κ. 47044    
Πληροφ: Κ. Ρούσσας  

Τηλ: 2681360816    
Fax: 26810 67690    
E mail: kp120165@gmail.com    
       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη διακηρύσσει Δημόσιο Επαναληπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης super, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Ν. Α. Άρτας προϋπολογισμού 113.821,13 € πλέον της αξίας του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 05η Μαρτίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30.. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Άνω Καλεντίνη Άρτας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (€ 7.000,00), κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη στο τηλέφωνο 2681360816, Γραφείο Προμηθειών.

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
   
   
   
   
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ N. ΓΑΛΛΙΚΑΣ

   

Previous Διαγωνισμός “Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας