Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσίων Προβολής, Διοργάνωσης Εργαστηρίου, Σεμιναρίου και Συνάντησης Έργου καθώς και έκδοσης οδηγού

Παροχή υπηρεσιών σχετικά με:

ΤΜΗΜΑ Α: Δημιουργία και Αναπαραγωγή Υλικού Προβολής (ποσό 3.000 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Β: Διοργάνωση Εργαστηρίου, Σεμιναρίου και Συνάντησης Έργου (ποσό 5.000 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Γ: Σύνθεση και Έκδοση Οδηγού για καλλιέργειες και φυτά κηποτεχνίας με χαμηλές ανάγκες σε νερό (ποσό 4.000 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes- “IRMA”, που υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία 2007-2013 (χρηματοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 25% Εθνικοί πόροι) και κωδικό Ειδικού Λογαριασμού 876.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο του κάθε τμήματος. Σε κάθε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε τμήμα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΩ

Σχετικά Αρχεία:

Previous Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας, είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού για την λαϊκή και τα γραφεία ΚΕΠ, προμήθεια σάκων απορριμμάτων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας