Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
fortigoanakiklosis F 437156857

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την «μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων»

                                                                                     ΑΔΑ: Β8ΗΓΩΨΑ-3ΣΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                 
Άρτα : 27-08-2014

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                        
                    Αριθ. Πρωτ.: 13953

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΔΑΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιώνγια την «μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή με βάση το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες μονάδες, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  87.987,45 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

             Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Πρασίνου του Δημαρχείου, στον 2ο όροφο στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου την Τετάρτη 10-09-2014 και ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιοι υπάλληλοι: Ανδρέου Μαρία   τηλ.2681362239 και Πετσιμέρης Άγγελος τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ

 

 

Previous Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας