Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Διαγωνισμός Δήμου Αρταίων για την προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής κτιρίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δημοτικής ενότητας Αρταίων, λαϊκών αγορών, λυόμενων εξέδρων κάστρου και προμήθειας ψυχράς ασφάλτου Δ.Ε. Αρταίων» για τις ανάγκες του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη   τιμή στο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα υλικών ή τμήμα ομάδας υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  58.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

            Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων (στον 3ο όροφο) στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου την Παρασκευή 21-02-2014 και ώρα 11.30 π.μ. έως 12.00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς και πληροφορίες γι' αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιοι υπάλληλοι: Πετσιμέρης Άγγελος, Χ. Σφήκα   τηλ.2681362243-240 ) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ

Previous Έκθεση επίπλων Modesk 2014 στην Προύσα της Τουρκίας 5-9 Μαρτίου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας