Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
kaysima1 F 328405695

Δ Ε Υ Α Ρ :Διαγωνισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ – ΑΕΡΙΩΝ) ΕΤΟΥΣ 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ρόδου, προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ – ΑΕΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 247.195,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, (306.521,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης : Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό, στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στo Νομό Δωδεκανήσου (βάση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) για την ΟμάδαΑανά είδος (βενζίνη αμόλυβδη 55.000 λίτρα, πετρέλαιο κίνησης 170.000 λίτρα και πετρέλαιο θέρμανσης 10.000 λίτρα) ενδεικτικού προϋπολογισμού 242.235,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
Τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την ΟμάδαΓσυνολικά (αέριο καύσιμο) ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.960,00 € πλέον ΦΠΑ 24%).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

Σχετικά Αρχεία:

Previous Πρεσβεία της Ελλάδος Σόφια: Δελτία Διαγωνισμών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας