Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
logo espa F20834

Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για 120 κατηγορίες επιχειρήσεων

Ευκαιρία για χρηματοδοτικές ενισχύσεις προκειμένου να ενισχύσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα έχουν 120 κατηγορίες επιχειρήσεων.

Πρόκειται για νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που «τρέχει» το υπουργείο Ανάπτυξης. Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται στους κλάδους της μεταποίησης, του χονδρικού εμπορίου και υπηρεσιών είναι η αναβάθμιση των προϊόντων μέσα από την ανανέωση ή την αλλαγή της παραγωγικής δραστηριότητας, καθώς και η καλύτερη προβολή τους στις ξένες αγορές.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Εξωστρέφεια ? Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» είναι 30 εκατ. ευρώ και τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 30% έως και 55% για δαπάνες ύψους από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Οι υψηλότερες επιδοτήσεις δίνονται στις μικρές και τις μεσαίες και οι χαμηλότερες στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ανάμεσα στις επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες που μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης είναι από τους κλάδους της μεταποίησης τροφίμων και ποτών, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, του ξύλου, της κατεργασίας δέρματος, των εμπορικών αντιπροσώπων οχημάτων και ανταλλακτικών, των συνεργείων αυτοκινήτων αλλά και επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες, τους σχεδιαστές, γραφίστες κ.λπ.

Μπόνους, επίσης προβλέπεται για συνέργειες ανάμεσα στους τομείς της μεταποίησης, της εμπορίας και των υπηρεσιών.

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει προχωρήσει σε προδημοσίευση του προγράμματος, για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.Να δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας και να λειτουργούν αδιαλείπτως την 1η Ιανουαρίου του 2012 έχοντας κλείσει τουλάχιστον μία δωδεκάμηνη χρήση.

2.Να είναι εταιρικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, δηλαδή Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν βιβλία Β και Γ κατηγορίας, με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους κλάδους.

Επίσης, υπάρχουν και ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Αυτές είναι:

1.Μεμονωμένες πολύ μικρές, μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιύνται στον ελληνικό χώρο και σε μία από τις 120 δραστηριότητες. Ωστόσο, αν αυτές υποβάλουν πρόταση με μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίας θα έχουν χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης.

2.Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου (από τους συγκεκριμένους κλάδους). Αυτές μπορούν να υποβάλουν προς χρηματοδότηση εκτός από το δικό τους επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών με τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις από την πρώτη κατηγορία, εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι στον κλάδο της μεταποίησης. Φυσικά μπορούν να καταθέσουν και αποκλειστικά δικό τους επενδυτικό σχέδιο, το οποίο όμως θα έχει χαμηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης.

3.Μεγάλες επιχειρήσεις από τους συγκεκριμένους κλάδους των τομέων της μεταποίησης, των κατασκευών και υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να υποβάλουν δικό τους επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πρώτης κατηγορίας, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να είναι μεταποιητική. Μπορούν βέβαια, να καταθέσουν μόνο δικό τους επενδυτικό σχέδιο αλλά με χαμηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης.

4.Ομάδες πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της πρώτης κατηγορίας, οι οποίες υποβάλλουν προς ένταξη εκτός από το δικό τους επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας.

Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όλων των τομέων είναι για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες κάτω των 250 ατόμων 45%, και για του εμπορίου 35%. Για τις μεγάλες 30%.

Στο 55% ανέρχεται η επιχορήγηση για τις συνεργασίες των μικρών και μεσαίων όλων των κλάδων των επιχειρήσεων, ενώ για τις συνεργασίες των μεγάλων το ποσοστό είναι 45%.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες και τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία είναι:

  • Μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός ? ειδικές εγκαταστάσεις: 50%.
  • Ενέργειες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών: 30%.
  • Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας. Πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων: 70%.
  • Ενέργειες προβολής και επικοινωνίας σε αγορές ? στόχους: 60%.
  • Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης: 30% και μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ.
  • Προστασία και απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας: 50%.
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων: 20%.
  • Λοιπές δαπάνες, μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 10%.

Προϋπολογισμός

Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων είναι από 20.000 έως 100.000 ευρώ για τις δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης, της διαφήμισης και των σχεδιαστών.

Για όλες τις άλλες επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες το εύρος των προϋπολογισμών των επενδυτικών σχεδίων είναι από 20.000 έως 200.000 ευρώ.

Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί είτε με ιδίους πόρους, είτε με τραπεζικό δανεισμό, είτε με χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και του ΕΤΕΑΝ.

Η διαδικασία υποβολής είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονική και μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr.

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει προχωρήσει σε προδημοσίευση του προγράμματος, για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων.

ΠΗΓΗ:http://www.imerisia.gr

Previous Επικαιρότητα ΕΒΕΑ 15/7/2013
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας