Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
katalogos F1715615826

ΧΧΙV ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ:Προμήθεια«Νωπών κρεάτων- πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων της Φρουράς Λιτοχώρου».

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η ΧΧΙV ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ προκηρύσσει  διαγωνισµό για την  προμήθεια «Νωπών κρεάτων- πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων της Φρουράς Λιτοχώρου».Ο διαγωνισµός, θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ΔηµοσίωνΣυµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 23 23:59 Ιουν 20. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δε θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης. Λοιπές ηµεροµηνίες σχετικές µε τη διαδικασία του διαγωνισµού, θα γνωστοποιούνται µέσω του συστήµατος του ΕΣΗΔΗΣ.

Σχετικά Αρχεία:

Previous 424 ΓΣΝΕ: Διαγωνισμοί
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας