Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
police17 14 F 1171368304

Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας: Διαγωνισμός έκδοσης και διεκπεραίωσης του περιοδικού «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ» για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 31/12/2018

Διακηρύσσουμε ηλεκτρονικό ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου έκδοσης και διεκπεραίωσης του περιοδικού «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ» για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 31/12/2018, όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Γιατί δεν ενισχύθηκαν 112.000 αγρότες
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας