Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
scholika eidi vivlia oikonomika F 1637294262

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας: Διαγωνισμός προμήθειας χαρτί,γραφικής ύλης και συναφή υλικά

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με τη διαδικασία «Συμφωνίας – πλαισίου» και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με αγορά των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθούν τουλάχιστον τρείς (3) προμηθευτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 26 του Π.Δ. 60/7, εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός προμηθευτών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης, οι οποίοι θα υπογράφουν την Συμφωνία – Πλαίσιο. Εφόσον ο αριθμός των προσφερόμενων υπερβεί τους τρείς (3), τότε θα αναδειχθούν ως μειοδότες το 80% εξ αυτών. Εάν κατά τον ανωτέρω υπολογισμό προκύψει δεκαδικός αριθμός, θα στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη μονάδα. 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας: Επαναληπτικός διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας