Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
tromaktiko2 F 560356067

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας: Διαγωνισμός προμήθεια «Ιατρικές Συσκευές, Φαρμακευτικά Προϊόντα Και Προϊόντα Ατομικής Περιποίησης (Υγειονομικού Φαρμακευτικού Υλικού)»

Ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με τη διαδικασία «Συμφωνία – Πλαίσιο» και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με αγορά των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθούντρεις (3) προμηθευτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 26 του π.δ. 60/2007, εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός προμηθευτών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής, και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης, οι οποίοι θα υπογράψουν την Συμφωνία – Πλαίσιο.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕθνικούΣυστήματοςΗλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα-δύο (52) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Προβολή & προώθηση των τοπικών προϊόντων της Άρτας στις διεθνείς αγορές – Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες» Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 στο Επιμελητήριο Άρτας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας