Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
police17 14 F 2118818641

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας: Διαγωνισμός παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών

Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας (ανοικτό διαγωνισμό) σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις των αστυνομικών υπηρεσιών, που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΣΤ΄ ΄΄ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ΄΄ της παρούσας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα εφτά (57) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ 

 

Previous ΟΑΕΕ: Καταβολή εισφορών του διμήνου και δόσεων ρυθμίσεων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας