Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
epimelitirio F19104 F2739

Αποτελέσματα της εγκεκριμένης από τον ΑΣΕΠ προκήρυξης (αριθμ. Πρωτ. 28205/2018//1/2018) για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη στο Επιμελητήριο Άρτας

Η Επιτροπή Επιλογής που συγκροτήθηκε από την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου κατά την 2/21-12-2018 συνεδρίασή της, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την πρόσληψη (1) Ειδικού Συνεργάτη στο Επιμελητήριο Άρτας, προέβη στη σύνταξη του κάτωθι πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ ΩΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΣ

 

Κατά του ανωτέρω πίνακα επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της καταχώρισης τους στο διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεση της ή με αποστολή συστημένης επιστολής στο Επιμελητήριο. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.

Η ανάρτηση των παραπάνω πινάκων στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου θα πραγματοποιηθεί την 24/12/2018.Η κατάθεση τυχόν ενστάσεων γίνεται δεκτή ιδιοχείρως ή με αποστολή συστημένης επιστολής προς το Επιμελητήριο Άρτας (Κ.Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου, 47100, Άρτα) ως την 04/01/2019 και ώρα 3.00.

Άρτα,21/12/2018

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Γκολομάζος

 

Τα μέλη

 

Χουλιάρας Δημήτριος                                                                         Μαγκούτης Βασίλειος

Previous ΕΥΧΕΣ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας