Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
gas e1304417148459 F1149924200

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας:Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων

Όλουςτουςενδιαφερόµενουςναλάβουνµέροςστηναπότονόµοπροβλεπόµενηδιαδικασία διαπραγµάτευσηςγιατηνπροµήθειαυγρώνκαυσίµων (πετρελαίουθέρµανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνηςαµόλυβδης) συνολικής (εκτιµώµενης) ποσότητας 166.489 λίτρωνκαι συνολικούπροϋπολογισµού εκατόεξήνταοκτώχιλιάδωνπεντακοσίωνενενήντατριώνευρώ καιπενήντατεσσάρωνλεπτών (168.593,54 €) (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) ή εκατό τριάνταεπτάχιλιάδωνεξήνταεπτάευρώκαιενενήνταενόςλεπτών (137.067,91 €), (χωρίς Φ.Π.Α.), γιατιςανάγκεςτωνΥπηρεσιώντηςΑποκεντρωµένης∆ιοίκησηςΗπείρου∆υτικής Μακεδονίας, πουεδρεύουνσεΆρτα, Θεσπρωτία, ΚόνιτσαΙωαννίνων, Πρέβεζα, ΓρεβενάΚαστοριάκαιΚοζάνη (ΚοζάνηΒλάστηΤσοτύλι) καθώςκαιτωνΣυνοριακώνΣταθµών ΜαυροµατίουκαιΚρυσταλλοπηγής, όπωςπεριγράφονταιστηναριθµ. 6/2016 διακήρυξη, γιατα οποίαοπροηγηθείςδιαγωνισµόςαπέβηάγονος, κατεφαρµογήτωνδιατάξεωντουάρθρου 25, παρ.1, περ.ατουΠ.. 60/2007 σύµφωναµετηναριθµ. 72/2016 απόφασητηςΕνιαίας ΑνεξάρτητηςΑρχής∆ηµοσίωνΣυµβάσεωνπερίπαροχήςσύµφωνηςγνώµης

Σχετικά Αρχεία:

Previous Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Βορείου Ελλάδος: Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος στη σύγχρονη, διεθνή και ελληνική αγορά».
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας