Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας:Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό άνω των ορίων (Διεθνής) Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας καθώς και των Συνοριακών Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.Τριακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων τριάντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (314.037,10 €), προ Φ.Π.Α. ήτοι τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (389.405,98 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 28/07/2020 και ώρα 15.00 μ.μ.

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας