Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
images F 1823995714

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κινησης.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας καλεί ‘ολους τους ενδιαφερόμενους  να υποβάλλουν προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες των υπηρεσιών τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν σε: Άρτα, Θεσπρωτία,Κόνιτσα, Πρέβεζα, Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, για το έτος 2018.
Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/2016), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, οισυνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στη διαδικασία δεν θαγίνουν δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι κατά το παρελθόν και όσοι δεν παρέχουν,κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, τα εχέγγυα της πλήρους και τελείας εκπλήρωσης τωνυποχρεώσεών τους.
Οι οικονομικές προσφορές θα κατατίθενται στα κατά τόπους Τμήματα Διοικη τικού Οικονομικού, τα οποία θα τις διαβιβάσουν στην Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης Υλικού καιΚρατικών Οχημάτων, το αργότερο έως τις 16 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα.

Previous Νatural Products Scandinavia & Nordic Organic Food Fair Μάλμο Σουηδία, 14 & 15 Νοεμβρίου 2018
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας