Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
servis2 F 1523191553

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιάσκεψης και λοιπού εξοπλισμού

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Ανοικτό, κάτω των ορίων, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιάσκεψης και λοιπού εξοπλισμού [ CPV : 32232000-8, 48000000-8, 31154000-0 ] για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα μία χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών (91.129,03) προ ΦΠΑ ή εκατό δεκατριών χιλιάδων (113.000,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% τα οποία θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας [Φορέας 993-24, Ε.Φ.071, Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ) 1729 : 92.000,00 Ευρώ, 1723 21.000,00 Ευρώ. ]

Σχετικά Αρχεία:

Previous Διευκρινίσεις για τους ενεργειακούς ελέγχους του ν.4342/2015
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας