Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
antlia venzinis 10022342 F1237816947

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 Ανοικτό Ηλεκτρονικό άνω των ορίων ∆ημόσιο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών υγρών καυσίμων και λιπαντικών [πετρελαίου θέρμανσης (CPV : 09135100-5), πετρελαίου κίνησης (CPV: 09134100-8), βενζίνης αμόλυβδης (CPV: 09132100- 4) και λιπαντικών (CPV: 09211000- 1) ], συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 363.670,00 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (343.569,64 €), προ Φ.Π.Α. ήτοι τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων είκοσι έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (426.026,35 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας