Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
7c8a032eb1fd580d4ed0e1065f1e3688 XL F 536161245

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρoνικών Υπολογιστών και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 Ανοικτό, κάτω των ορίων, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια Ηλεκτρoνικών Υπολογιστών και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας [C.P.V. : 30237300-2], συνολικού προϋπολογισμού εκατό δεκαεπτά χιλιάδων εκατό πενήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (117.156,45) προ ΦΠΑ ή εκατό σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (145.274,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, τα οποία θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας [Φορέας 993-24, Ε.Φ. 071, Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ) 1723.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

 

Previous ΑΑΔΕ: Επιστροφές φόρων εντός 90 ημερών μέχρι το φθινόπωρο του 2018
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας