Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
daneio euro F1674363432

Απόφαση Χρ. Σταϊκούρα:Πέντε προϋποθέσεις για αναστολή δόσεων δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Πέντε βασικές προϋποθέσεις καθορίστηκαν, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, για όσες από τις περίπου 17.800 επιχειρήσεις επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων δανείων που έχουν λάβει με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Μεταξύ άλλων οφείλουν να έχουν εξοφλήσει τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές, πριν από την έναρξη της περιόδου αναστολής, και τυχόν οφειλόμενη προμήθεια ασφαλείας, να βρίσκονται σε λειτουργία κ.λπ.

Οι πέντε προϋποθέσεις που καθορίζονται με την εν λόγω απόφαση είναι:

1. Nα έχουν εξοφλήσει τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές, πριν από την έναρξη της περιόδου αναστολής, και τυχόν οφειλόμενη προμήθεια ασφαλείας.

2. Nα βρίσκονται σε λειτουργία (προσκόμιση του τελευταίου υποβληθέντος Ε3 και της τελευταίας υποβληθείσας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ ή του τελευταίου υποβληθέντος Ε1 για όσους δεν έχουν υποχρέωση υποβολής Ε3).

3. Να μην έχουν υπαχθεί, ούτε να έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα του Ν. 3588/2007, όπως ισχύει.

4. Η αναστολή να οδηγεί σε αύξηση της καθαρής παρούσας αξίας του δανείου (με την έννοια ότι η καθαρή παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών μετά την αναστολή είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την καθαρή παρούσα αξία των αντίστοιχων ταμειακών ροών σε περίπτωση εκκαθάρισης).

5. Η αναστολή να πραγματοποιείται επί ίσοις όροις τόσο για το εγγυημένο, όσο και για το μη εγγυημένο τμήμα των αναστελλόμενων δόσεων, κατ’ αναλογία με τα εφαρμοζόμενα για τα μη εγγυημένα από το δημόσιο δάνεια.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις τράπεζες είναι η 31η Ιουλίου 2014. Τα χρεολύσια των δόσεων, των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, προσαυξάνονται και αποπληρώνονται μαζί με τις αμέσως επόμενες δόσεις, αφού λήξει η περίοδος αναστολής, χωρίς επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου.

Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται, καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το μέρος που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι, λόγω αναστολής, βαρύνουν τους δανειολήπτες.

 

Previous PwC: Καμπανάκι για 650 υπερδανεισμένες επιχειρήσεις
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας