Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
zaxari F340207802

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»: Διαγωνισμός για την Προμήθεια 400Μ.Τ. Ζάχαρης

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας, για τηνΠρομήθεια 400Μ.Τ. (200 Μ.Τ. Ανά Έτος) Ζάχαρης, για την Κάλυψη ΑναγκώνΜονάδων ΣΞ., με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικούπροϋπολογισμού: Διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.00,00 €), άνευΦΠΑ.

 Αριθμός Δσμού: 62/17 και Αριθμός Διακήρυξης: 62.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης

Σχετικά Αρχεία:

Previous Υπ. Εργασίας: Μέχρι 21 Δεκεμβρίου η καταβολή δώρου Χριστουγέννων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας