Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
INCLUST diakratiki synantisi1 F1270933848

Ανοιχτή Εκδήλωση Παρουσίασης των υπό σύσταση Clusters Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας του Έργου InClust (Άρτα – Κέρκυρα – Αυλώνα – Κορυτσά)

ην Κυριακή, 29/9/2019,ύστερα από την τεχνική συνάντηση εκπροσώπων των τεσσάρων υπό δημιουργία Clusters του έργου InClust που πραγματοποιήθηκε στις 10:30στο Επιμελητήριο Άρτας και το γεύμα εργασίας, ακολούθησε η ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης των τεσσάρων (4) δομών του Έργου InClust. Πρόκειται για τα clusters (συνεργατικοί σχηματισμοί) πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας που συγκροτούνται σε Άρτα, Κέρκυρα, Αυλώνα και Κορυτσά.

Η εκδήλωση δικτύωσης ήταν μέρος της εκπαιδευτικής επίσκεψης των εκπροσώπων των τριών (3)clusters (Κέρκυρα, Κορυτσά, Αυλώνα) στην πόλη της Άρτας κατά το διήμερο 28 & 29 Σεπτεμβρίου 2019,προκειμένου να επισκεφτούν την Έκθεση Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας (28 & 29 Σεπτεμβρίου 2019)η οποία διοργανώθηκε από την Αμβρακία Αναπτυξιακή,στο πλαίσιο της 7ης Πανελλήνιας Έκθεσης Άρτας (27/9 – 3/10/2019).

Ακρογωνιαίος λίθος της εκδήλωσης δικτύωσης αποτελούσε η παρουσίαση των υπό σύσταση Clusters Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας στην Άρτα, Αυλώνα και Κορυτσά. Την παρουσίαση του “Arta’sCreativeCluster” διαδέχτηκε η παρουσίαση των Δημιουργικών Συνεργατικών Σχηματισμών της Αυλώνας (Auleda Αναπτυξιακή Εταιρεία Αυλώνας, Αλβανία) και της Κορυτσάς (Δήμος Κορυτσάς, Αλβανία), οι οποίοι εστίασαν στο επιχειρηματικό μοντέλο που ανέπτυξαν, καθώς και στον τρόπο λειτουργίας τους, όπως αυτός διαμορφώθηκε και αποτυπώθηκε στο καταστατικό αυτών.

Έπειτα, η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ, έκανε αναφορά στο Branding της περιοχής της Άρτας σε σχέση με τον τομέα της Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας, επικεντρώνοντας στις μελλοντικές προοπτικές και κάνοντας αναφορά σε πιθανά σενάρια εξωστρέφειας προς ενίσχυση του τοπικού πολιτιστικού πλούτου, καθώς και την σπουδαιότητα δημιουργίας μακρόπνοων συνεργασιών προς την ενίσχυση και άνθισης της τοπικής κληρονομιάς.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια ωριαία ανταλλαγή απόψεων και συζήτησης μεταξύ των φορέων του υπό διαμόρφωση clusterστην οποία και εκφράστηκε η διάθεση και δέσμευση για την ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών στο μέλλον.

Η Διακρατική Εκδήλωση Δικτύωσης & Εκπαίδευσης για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς του Έργου InClust ήταν ανοικτή στο ευρύ κοινό, αποτελώντας κατ’αυτόν τον τρόπο ένα γενικότερο κάλεσμα προς όλους τους φορείς της Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας της Άρτας.

Ακολούθησε ελαφρύ γεύμα,τύπου μπουφέ, στον ίδιο χώρο.Η εκδήλωση δικτύωσηςολοκληρώθηκε υπό ένα ευχάριστο και φιλικό κλίμα προσμονής για το επερχόμενο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (Workshop) κατά τον μήνα Νοέμβριο.Η οικοδόμηση ενός κοινού, διασυνοριακού άξονα στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας στις δύο γειτνιάζουσες χώρες, την Ελλάδα και την Αλβανία, συνεχίζεται.

 Λίγα λόγια για το Έργο InClust

Στόχος του έργου “InClust”  είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών δράσεων και πρωτοβουλιών στις περιοχές της:

 • Άρτας
  • Κέρκυρας
  • Αυλώνας (Αλβανία)
  • Κορυτσάς (Αλβανία).

Το έργο “InClust” είναι μια πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Εταιρίας του Επιμελητηρίου Άρτας (Αμβρακία Αναπτυξιακή) η οποία είναι επικεφαλής της σύμπραξης των φορέων που υλοποιούν το έργο. Στη σύμπραξη αυτή επιπλέον συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:

 • Επιτροπή Ερευνών Ιόνιου Πανεπιστήμιου, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ
 • Auleda – Local Economic Development Agency (Αλβανία)
 • Δήμος Κορυτσάς (Αλβανία)
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Στο πλαίσιο των δράσεων του “InClust” και σε κάθε μια από τις περιοχές εφαρμογής θα:

 • γίνει καταγραφή όλων των φορέων πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας με στόχο τη δικτύωση μεταξύ τους και την αναζήτηση ευκαιριών συνεργασίας και συνδημιουργίας. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός συνεργατικού σχηματισμού (cluster) με διακριτό στίγμα ο οποίος θα ενισχύει τις συνέργειες και θα δημιουργεί οικονομίες κλίμακας
 • δημιουργηθεί χώρος συστέγασης και συνεργασίας τοπικών δημιουργών, καλλιτεχνών, επιχειρηματιών, παραγωγών και πολιτιστικών φορέων ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει και θερμοκοιτίδα για την φιλοξενία νέων συνεργατικών πρωτοβουλιών
 • παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένους επαγγελματίες και επιστήμονες της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας
 • διοργανωθεί μια μεγάλη έκθεση όπου οι φορείς της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας θα μπορούν να παρουσιάσουν τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους
 • διοργανωθούν ανοικτές εκπαιδευτικές δράσεις πάνω σε εξειδικευμένα θέματα της πολιτιστικής / δημιουργικής βιομηχανίας (marketing, χρηματοδοτικές ευκαιρίες, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και δικτύωσης κλπ)
 • ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος στο πλαίσιο ημερίδων / συνεδρίων.

Στο πλαίσιο του έργου ως φορείς Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (Π&ΔΒ), θεωρούνται όλοι οι φορείς κερδοσκοπικοί και μη κερδοσκοπικοί, τυπικοί και άτυποι, υπό σύσταση και υφιστάμενοι, μονοπρόσωποι και πολυπρόσωποι που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά στις: εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία κλπ.), παραστατικές τέχνες (θέατρο, χορός, μουσική κλπ), λιανικό εμπόριο πολιτιστικών αγαθών, δημιουργία και εμπόριο προϊόντων λαϊκής τέχνης και παράδοσης υψηλού αισθητικού ή συμβολικού χαρακτήρα που στοχεύουν στις βιωματικές αντιδράσεων του καταναλωτή, εφαρμοσμένες τέχνες (γραφιστική, productdesign, webdesign κλπ.), αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, βιβλιοθήκες και μουσεία οπτικοακουστικά, αλλά και ό,τι σχετίζεται με την αναπαραγωγή τους όπως εκδόσεις, εκτυπώσεις, κατασκευές, περιοδικά, εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαφήμιση κ.ά.

Previous Τεχνική Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο της Διακρατικής Εκδήλωση Δικτύωσης & Εκπαίδευσης για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς του Έργου InClust (Άρτα – Κέρκυρα – Αυλώνα – Κορυτσά)
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας