Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
INCLUST texniki synantisi1 F1313479036

Τεχνική Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο της Διακρατικής Εκδήλωση Δικτύωσης & Εκπαίδευσης για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς του Έργου InClust (Άρτα – Κέρκυρα – Αυλώνα – Κορυτσά)

Την Κυριακή, 29/9/2019, στις 10:30 στο Επιμελητήριο Άρτας πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση εκπροσώπων των τεσσάρων υπό δημιουργία Clusters του έργου InClust. Πρόκειται για τα clusters (συνεργατικοί σχηματισμοί) πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας που συγκροτούνται σε Άρτα, Κέρκυρα, Αυλώνα και Κορυτσά.

Η τεχνική συνάντηση ήταν μέρος της εκπαιδευτικής επίσκεψης των εκπροσώπων των τριών (3)clusters (Κέρκυρα, Κορυτσά, Αυλώνα) στην πόλη της Άρτας κατά το διήμερο 28 & 29 Σεπτεμβρίου 2019, προκειμένου να επισκεφτούν την Έκθεση Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας (28 & 29 Σεπτεμβρίου 2019) η οποία διοργανώθηκε από την Αμβρακία Αναπτυξιακή, στο πλαίσιο της 7ης Πανελλήνιας Έκθεσης Άρτας (27/9 – 3/10/2019),.

Η συνάντηση ξεκίνησε με έναν σύντομο χαιρετισμό – καλωσόρισμα του Προέδρου του Επιμελητηρίου και της Αμβρακία Αναπτυξιακή κ. Ιωάννη Γκολομάζου.

Πρώτη εισήγηση ήταν της κυρίας Έλλης Βαγγέλη (Διαχειρίστριας του έργουInClust) στην οποία έκανε μια αναλυτική παρουσίαση για:

 • τον Δημιουργικό Συνεργατικό Σχηματισμό Άρτας (Arta’sCreativeCluster) που βρίσκεται υπό διαμόρφωση
 • το «Τοπικό Σύμφωνο Συνεργασίας για την προώθηση και υποστήριξη της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας της Άρτας» που έχει μέχρι σήμερα υπογραφεί από περισσότερους από είκοσι (20) φορείς και επιχειρήσεις της Άρτας
 • τα εναλλακτικά επιχειρησιακά και λειτουργικά μοντέλα που το Arta’sCreativeCluster δύναται να υιοθετήσει
 • τα μέχρι σήμερα μέλη του υπό διαμόρφωση cluster
 • τα επόμενα βήματα και πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του έργου InClust
 • τις υπηρεσίες του συνεργατικού χώρου αλλά και της θερμοκοιτίδας που θα φιλοξενηθούν στο Επιμελητήριο.

Ακολούθησε η παρουσίαση του Καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου και εκπροσώπου του cluster της Κέρκυρας κου Σώζων Παπαβλασόπουλου. Σε αυτήν ο κος Παπαβλασόπουλος αναφέρθηκε:

 • στη δυναμική της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας στην περιοχή της Κέρκυρας παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία αλλά και
 • στις συμβουλευτικές υπηρεσίες που το Ιόνιο Πανεπιστήμιο παρέχει στο υπό διαμόρφωση cluster.

Παράλληλα παρουσίασε τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους εκπονείται το επιχειρηματικό αλλά και το σχέδιο marketing για το Cluster της Κέρκυρας.

Στη συνέχεια εκπρόσωποι της ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ παρουσίασαν:

 • την στρατηγική branding για το Arta’sCreativeCluster που έχει επιλεγεί και εφαρμόζεται
 • μέρος του επικοινωνιακού και προωθητικού υλικού που έχει δημιουργηθεί βασισμένο στην παραπάνω στρατηγική καθώς και
 • τις προοπτικές αλλά και τις ευκαιρίες για τον ευρύτερο συνεργατικό σχηματισμό (MetaCluster) ο οποίος περιλαμβάνει και τα τέσσερα (4) υπό διαμόρφωση cluster.

Η τεχνική συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις παρουσιάσεις των εκπροσώπων των δύο (2) Αλβανικών Clusters πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας (Αυλώνα & Κορυτσά) οι οποίοι και αναφέρθηκαν:

 • στη δυναμική της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας στιςδύο περιοχές παραθέτοντας συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία
 • στη δομή τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας αλλά και στα μέλη των συνεργατικών τους σχηματισμών
 • στα σχέδια και στις πρωτοβουλίες τους για το άμεσο μέλλον
 • στο επιχειρηματικό μοντέλο που έχουν υιοθετήσει
 • στην υποστήριξη που παρέχουν στα μέλη των clusters.

 Ακολούθησε γεύμα εργασίας σε ένα ευχάριστο και φιλικό κλίμα κατά τη διάρκεια του οποίου έγιναν επιμέρους συζητήσεις και ανταλλάχθηκαν απόψεις πάνω σε κοινού ενδιαφέροντος θέματα.

 Λίγα λόγια για το Έργο InClust

Στόχος του έργου “InClust” είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών δράσεων και πρωτοβουλιών στις περιοχές της:

 • Άρτας
  • Κέρκυρας
  • Αυλώνας (Αλβανία)
  • Κορυτσάς (Αλβανία).

Το έργο “InClust” είναι μια πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Εταιρίας του Επιμελητηρίου Άρτας (Αμβρακία Αναπτυξιακή) η οποία είναι επικεφαλής της σύμπραξης των φορέων που υλοποιούν το έργο. Στη σύμπραξη αυτή επιπλέον συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:

 • Επιτροπή Ερευνών Ιόνιου Πανεπιστήμιου, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ
 • Auleda – Local Economic Development Agency (Αλβανία)
 • Δήμος Κορυτσάς (Αλβανία)
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Στο πλαίσιο των δράσεων του “InClust” και σε κάθε μια από τις περιοχές εφαρμογής θα:

 • γίνει καταγραφή όλων των φορέων πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας με στόχο τη δικτύωση μεταξύ τους και την αναζήτηση ευκαιριών συνεργασίας και συνδημιουργίας. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός συνεργατικού σχηματισμού (cluster) με διακριτό στίγμα ο οποίος θα ενισχύει τις συνέργειες και θα δημιουργεί οικονομίες κλίμακας
 • δημιουργηθεί χώρος συστέγασης και συνεργασίας τοπικών δημιουργών, καλλιτεχνών, επιχειρηματιών, παραγωγών και πολιτιστικών φορέων ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει και θερμοκοιτίδα για την φιλοξενία νέων συνεργατικών πρωτοβουλιών
 • παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένους επαγγελματίες και επιστήμονες της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας
 • διοργανωθεί μια μεγάλη έκθεση όπου οι φορείς της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας θα μπορούν να παρουσιάσουν τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους
 • διοργανωθούν ανοικτές εκπαιδευτικές δράσεις πάνω σε εξειδικευμένα θέματα της πολιτιστικής / δημιουργικής βιομηχανίας (marketing, χρηματοδοτικές ευκαιρίες, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και δικτύωσης κλπ)
 • ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος στο πλαίσιο ημερίδων / συνεδρίων.

Στο πλαίσιο του έργου ως φορείς Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (Π&ΔΒ), θεωρούνται όλοι οι φορείς κερδοσκοπικοί και μη κερδοσκοπικοί, τυπικοί και άτυποι, υπό σύσταση και υφιστάμενοι, μονοπρόσωποι και πολυπρόσωποι που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά στις: εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία κλπ.), παραστατικές τέχνες (θέατρο, χορός, μουσική κλπ), λιανικό εμπόριο πολιτιστικών αγαθών, δημιουργία και εμπόριο προϊόντων λαϊκής τέχνης και παράδοσης υψηλού αισθητικού ή συμβολικού χαρακτήρα που στοχεύουν στις βιωματικές αντιδράσεων του καταναλωτή, εφαρμοσμένες τέχνες (γραφιστική, productdesign, webdesign κλπ.), αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, βιβλιοθήκες και μουσεία οπτικοακουστικά, αλλά και ό,τι σχετίζεται με την αναπαραγωγή τους όπως εκδόσεις, εκτυπώσεις, κατασκευές, περιοδικά, εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαφήμιση κ.ά.

Previous Ημερίδα με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία: Εμπειρίες και Προοπτικές» Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 στο Επιμελητήριο Άρτας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας