Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
LOGOmikro F2125894251

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Επιμελητηρίου Άρτας:Σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “SMENSWICT” Interreg Ελλάδα-Αλβανίας 2014-2020 του Επιμελητηρίου Άρτας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS)», με το Ακρωνύμιο SMENSWICT και Κωδικό MIS 51860003 στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «INTERREG ΕΛΛΑΔΑ –ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Επιμελητήριο Άρτας

Ανακοινώνει

Τη δημοσίευση μίας (1) Θέσης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται παρακάτω ανά τόπο, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ή εμπειρία (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Γ):

Επισυνάπτεται η προκήρυξη και τα σχετικά παραρτήματα αυτής.

10-09-2020

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων της Πρόσκλησης ΣΜΕ1_2020 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “SMENSWICTInterreg Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020.Επισυνάπτεται το σχετικο έγγραφο.

 

 

 

Previous ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ:ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας