Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
melania F 1928916103

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε: Διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών, τόνερ και μελανοταινίων

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σύμφωνα με την αριθμ.13/27-04-2017 (θέμα 1.9) (ΑΔΑ:ΩΓΔΦ46Ψ8ΧΙ-ΨΤΩ και ΑΔΑΜ: 17REQ006153851) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής, γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διενέργεια συνοπτικού (πρόχειρου)διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»,προθεσμίας διενέργειας τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων «ΚΗΜΔΗΣ»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

.

 

 

Previous Πολιτική Αεροπορία: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών μετά συναφών εργασιών τοποθέτησης τους, για το δίκτυο ψύξης – θέρμανσης των FAN-COILS
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας