Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
aspaite F 1637644530

Α.Σ.Π.Ε.Τ.Ε: Διαγωνισμός για την προμήθεια Προβολικών Μηχανημάτων (Projector), Οθονών Προβολής, Βάσεων Στήριξης Οθονών προβολής, Αντικλεπτικών Κλωβών και Λυχνιών Προβολικών Μηχανημάτων

      ΠΡ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό για την προμήθεια είκοσι έξι (26) Προβολικών Μηχανημάτων (Projector), δώδεκα (12) Οθονών Προβολής, δέκα τεσσάρων (14) Βάσεων Στήριξης Οθονών προβολής, δέκα επτά (17) Αντικλεπτικών Κλωβών και έξι (6) Λυχνιών Προβολικών Μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι κατά το έτος 2017 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με ενδεικτική συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO 27 Σεπτεμβρίου -1 Οκτωβρίου 2017 Κτίριο Φραγκίστα 4ο χλμ Άργους – Ναυπλίου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας