Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
STRATOSXIRAS F 756443383

Α.Σ.Δ.Υ.Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ»: Διαγωνισμός Εκποίηση υλικών Στρατού Ξηράς και Ελληνικής Ασυνομίας

Διακηρύσσουμε

 

Πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (κάτω των ορίων) (Αριθμός Διακήρυξης: 412/2017), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς μόνο βάσει τιμής, για την εκποίηση υλικών του Στρατού Ξηράς και της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Π. Γ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ MULTSTAR TOP
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας