Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
katalogos F 24938702

95 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:Διαγωνισμός για την προμήθεια «Τυριού (φέτα ΠΟΠ) για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων»

Η 95 ΑΔΤΕ  θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προμήθεια:«Τυριού (φέτα ΠΟΠ) για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων»Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε εκατόν δέκα επτά χιλιάδες ευρώ (117.000,00 €) περίπου.Έναρξη υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύληwww.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 27 Μαϊ 2019, ημέρα Δευτέρα καιώρα 08:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10 Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Δήμος Αρταίων:Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας