Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
laxanika F1747886652

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ«ΛΗΜΝΟΣ»:διαγωνισμός για την προμήθεια Νωπών ωπορολαχανικών

Η 88 Στρατιωτική Διοίκηση θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (δ) σχετικό, που θα αφορά στην προμήθεια:
«Νωπών ωπορολαχανικών για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων –Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της 88 ΣΔΙ»Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 07 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Λοιπές ημερομηνίες σχετικές με τη διαδικασία του διαγωνισμού, θα γνωστοποιούνται αυτόματα, μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής διεξαγωγής της 1ης Φάσης του διαγωνισμού (Δικαιολογητικά Συμμετεχόντων-Τεχνική Πρoσφορά) ορίζεται η 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00.Επισυνάπτεται ο Διαγωνισμός.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Εγκύκλιοι για την πρώτη πώληση των αλιευτικών προϊόντων και για τις προθεσμίες υποβολής των δελτίων πώλησης
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας