Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
cetering2 F 106287761

80 ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»:Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering)

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7/2017

Η 80 Α∆ΤΕ, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισµού, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), των δοµών φιλοξενίας προσφύγων – µεταναστών στις νήσους Κω και Λέρο (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω και Λέρου).

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε µέριµνα της 80 Α∆ΤΕ/∆ΜΕΘ για το ΚΥΤ

Κω και του 588 ΤΕ για το ΚΥΤ Λέρου, σύµφωνα µε τους όρους των Παραρτηµάτων «Α» και «Β» της παρούσας (Γενικοί και Ειδικοί Όροι).

Οι συµβάσεις θα συναφθούν σύµφωνα µε το προσχέδιο του Παραρτήµατος «Γ», µετά από διαταγές κατακύρωσης που θα εκδοθούν από την 80 Α∆ΤΕ. 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Προδημοσίευση της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014 – 2020
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας