Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
farmakeia F1479480482

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Στολών Υπηρεσίας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων

Προκηρύσσει

Τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Στολών Υπηρεσίας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων»των Κέντρων Υγείας εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV18000000-9), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ (29.952,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

Previous ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»: Διαγωνισμός για την Προμήθεια 84 Μ.Τ.Παρασκευασμένων Φαγητών Χωρίς Κρέας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας