Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
katalogos F 1690269819

4η ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης :Διαγωνισμός για την ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU)

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU), για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, («Παροχή Υπηρεσιών», CPV: 50730000 1, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων και «Ανταλλακτικά», CPV: 42512500-3, Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων), συνολικού προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τριών ευρώ (50,623.00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη, 15-07-2020 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη, 14-07-2020, στις 14:00 μ.μ.Επισυνάπτεται νο διαγωνισμός.

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ:Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας