Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
20150623 sxolikaeidis2 F 703963139

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης:Α΄ Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης»

Α΄ Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ., των Μονάδων Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ. και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV : 30192700-8), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα ενός χιλιάδων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (61.062,50€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης μέχρι να εξαντληθεί το οικονομικό αποτέλεσμα της σύμβασης και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 23/3/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 22/3/2018 στις 14:00μ.μ.

Σχετικά Αρχεία:

Previous 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας