Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
4ivg F1763334879.per.makedoniaskthrakis

4η Υ.Π. Μακεδνίας- Θράκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  υπ ́ αριθμ.16 / 2017

για την Προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» για τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας& των Κέντρων Υγείας –Π.Ε.Δ.Υ. αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ2015 συνολικού προϋπολογισμού 51.999,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για ένα( 1)έτος με δικαίωμα προαίρεσης για χρονικό διάστημα τριών μηνών προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ& εβδομήντα πέντε λεπτών (12.999.75€)και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Γ.Ν. Ζακύνθου: Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας