Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
syntirisi2 F2052500969

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ: Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – επισκευής τεσσάρων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

Σε εκτέλεση του (β) σχετικού, τη διενέργεια διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’:80/2017, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), προς «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης– επισκευής τεσσάρων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών».

 Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, ενώπιον της ορισθείσης για το σκοπό αυτό επιτροπής, την 20 ∆εκ 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00πμ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Eνημερωτικό δελτίο του Γραφείου ΟΕΥ Ερμπίλ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας